Jumaat, 26 Julai 2013

Qatar

Di negara Qatar peruntukan mengenai tuntutan mut’ah ada terkandung di dalam Undang-Undang Keluarga Qatar No. 22 tahun 2006.Di bawah perundangan ini semua isteri yang di ceraikan berhak mendapat bayaran mut’ah dari bekas suaminya. Namun hak tersebut hilang atau gugur apabila berlaku ataupun terdapatnya faktor-faktor atau sebab-sebab tertentu yang berikut:

   a.    Perceraian itu berlaku disebabkan oleh kesalahan dari pihak isteri seperti aib dsb;
   b.   Jika perceraian itu atas sebab suami tidak memberi nafkah atas sebab  kepapaan suami; atau
   c. Lain-lain sebab yang sah disisi Hukum Syarak yang menggugurkan serta menghilangkan hak tersebut.

Kadar mut’ah yang dianugerahkan oleh Mahkamah pula ditetapkan di bawah perundangan Qatar sebagai tidak melebihi kadaran jumlah nafkah selama tiga tahun. Asas pengiraan kadar jumlah mut’ah itu adalah berdasarkan kemampuan kewangan suami.

Berikut ialah peruntukan Perkara 115 Undang-Undang Keluarga No. 22 tahun 2006 Qatar:

Article 115
A divorced woman shall be entitled to enjoyment compensation if the divorce is made by the husband without any fault on her part.
A divorce for non-support due to insolvency of the husband shall be exempted from the provisions of the preceding paragraph.
Enjoyment compensation shall be assessed based on the wealth of the husband and the status of the wife and shall not exceed three years of her alimony.

Peruntukan Perkara 115 ini tidaklah exhaustive. Ia masih tertakluk kepada Hukum Syarak.

Perkara 3 Undang-Undang No. 22 tahun 2006 Qatar memberi ruang kepada pemakaian pendapat yang dominan dari Mazhab Hanbali sebagai sumber hukum tambahan kepada Mahkamah dalam menafsirkan dan membuat keputusannya. Jika tiada terdapat pandangan Mazhab Hanbali di dalam isu yang di bicarakan itu Mahkamah bolehlah menggunapakai pandangan-pandangan Mazhab Sunni yang lain. Walaupun istilah ‘4 mazhab Sunni yang lain’ digunakan dalam peruntukan Perkara 3 namun tiada tafsiran maksud istilah/rangkaikata ‘4 mazhab Sunni yang lain’ itu dalam perundangan Qatar ini. Namun begitu Mahkamah masih mempunyai pilihan untuk menggunapakai kaedah-kaedah umum yang terdapat dalam jurisprudens Islam yakni kaedah qawa’id fiqiyyah sekiranya Mahkamah berpandangan bahawa masih tiada teks pandangan-pandangan dari mazhab-mazhab Sunni ini yang dapat membantunya untuk membuat keputusan yang memuaskan terhadap isu yang perlu diputuskannya.

Berikut ialah peruntukan Perkara 3 Undang-Undang Keluarga No. 22 tahun 2006 Qatar:

Article 3
Unless provided by this Law, or otherwise decided by the Court, the prevailing view in the Hanbali School shall be followed.  If no such prevailing opinion in the Hanbali School is to be found on a situation not specifically provided for in this Law, the judge may apply as deemed appropriate the views of the other four Sunni Schools. The judge can apply the general rules of jurisprudence in Islamic Sharia if all the above recourses, in the order stated above, are unable to reach a satisfactory outcome.

Di Qatar, Undang-Undang Keluarga No. 22 tahun 2006 ini terpakai kepada semua orang dari kalangan pengikut Mazhab Hanbali. Bagi pengikut Mazhab Islam yang lain mereka pula tertakluk kepada pendapat/pandangan Mazhab mereka masing-masing. Namun sekiranya pihak-pihak yang bukan bermazhab Hanbali ingin memohon untuk menerima pakai perundangan No. 22 tahun 2006 dalam pertikaiannya di Mahkamah. Ini di peruntukan dibawah Perkara 4 Undang-Undang Keluarga Qatar tahun 2006.

Perkara 4 Undang-Undang Keluarga Qatar memperuntukan:

 Article 4
This Law shall apply to those subjected to the Hanbali School of Thought. Others shall be subject to their provisions. Family matters of non-Muslim parties shall be subject to their own provisions. The provisions of this Law shall be applicable, in all cases, to those who request its application or are of different religions or schools.

This law shall apply to those subjected to the Hanbali School of Thought. Those subjected to other schools of thoughts and/or non-Muslim jurisprudence shall be subjected to provisions of their respective Schools of Thought and/or non-Muslim jurisprudence. The provisions of this law shall in all cases be applicable to those who request its application or are of different religions or schools.


Qatar (Bahasa Arab: دولة قطر Dawlah Qatar) adalah salah sebuah Negeri di Telok Parsi. Sebahagian dari kawasannya terletak bersempadan dengan Arab Saudi di selatan manakala bahagian yang lainnya kelilingi oleh Teluk Parsi. Terdapat satu selat di Teluk Parsi yang memisahkan Qatar dari negara Bahrain.

Qatar telah diperintah secara mutlak dan turun-temurun oleh keluarga diraja Al Thani semenjak pertengahan kurun ke-19.  Asalnya Qatar adalah sebuah negeri yang paling miskin di Teluk Parsi. Tanahnya gersang dan aktiviti utama ekonominya adalah sebagai pencari mutiara. Ia adalah sebuah negeri naungan British sehingga ia mencapai kemerdekaan pada tahun 1971. Sejak itu Qatar telah menjadi salah satu negeri terkaya di rantau Telok apabila mendapat penemuan hasil pengeluaran minyak dan gas asli yang sangat besar. Pada tahun 1995, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani menjadi Emir memerintah Qatar selepas berjaya menggulingkan ayahandanya Khalifa bin Hamad Al Thani melalui rampasan kuasa coup d'etat.

Warganegara Qatar adakah kecil dan tidak sampai 250,000 orang. Jumlah pekerja asing di Negara Qatar adalah jauh lebih besar dari warga Qatar sendiri. Ekspatriat asing itu adalah dari negara-negara Arab yang lain (seramai 13% daripada keseluruhan penduduk di Qatar); dari benua kecil India (India 24%, Nepal 16%, Bangladesh 5%, 4% Pakistan, Sri Lanka 5%);  dari Asia Tenggara (Filipina 11%); dan dari negara-negara lain (7%).

 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan